Presentation av AG Informice

AG Informice namn bildades av orden information och service, som är verksamhetsområdet.

Framtiden för enmansföretaget AG Informice är fylld av arbete under överskådlig tid. Jag arbetar på heltid med olika uppdrag för ett större företag, och den relationen fortsätter en längre tid.

Jag har valt att inte konkurrera med mitt arbete åt det företaget på AG Informice webbplats, och tar inte upp dessa ämnen.

I stället bjuder jag på några tankar och visioner inom andra områden.

AG Informice verksamhetsområde
Mitt yrkesfokus finns i gränssnittet mellan människor och datorer.

Hur arbetar människor, och varför på det sättet? Vad kan förbättras, och vilka krav ställer det på verktyg och omgivning? Hur ska verksamheter, krav och förändringar beskrivas för olika intressenter?

Hur kan datorer förbättra människors arbete? Hur ska program utformas, och hur ska användningen beskrivas? Hur ska manuellt och datoriserat arbete samverka?

Vad behövs för att människorna ska få nytta av olika datorstöd? Hur fångar vi behov av förändringar, och hur hanterar vi dem? Hur informerar vi om det som finns och det som kommer? Hur ska människor finna den information de söker, och nås av den information andra behöver ge dem?

Det är några frågor som förekommer i detta innehållsrika gränssnitt, ett område jag arbetat med sedan slutet av 80-talet i olika projekt och löpande arbetsuppgifter.

Min avsikt med denna webbplats
Påverkan. En del av det jag skriver väcker förhoppningsvis tankar och bidrar till förbättringar i våra sätt att leva.

Reklam. Även om jag inte kan ta emot beställningar för närvarande, vill jag göra mitt företag synligt. Förutsättningar kan förändras.

2 September 2006   AG Informice www.granfoss.se/aginformice   Arne Granfoss ©