Welcome
to Arne Granfoss homepage
an entrance to my other web pages.
        Välkommen
till Arne Granfoss hemsida
en entré till mina andra webbsidor.


konditori100 logo
What crossed Sweden's borders during World War II, memories from trips in western Europe and cool areas, and some more. Welcome to konditori100 at www.konditori100.se

Vad som korsade Sveriges gränser under andra världskriget, minnen från resor i västra Europa och i svala områden, och en del annat. Välkommen till konditori100 på www.konditori100.se   (Endast engelsk text, med något undantag.)


k100 Mind logo
now a part in konditori100   (former AG Informice)

There are some really easy steps you can take to help preserve our environment, and there are others that are more difficult. Welcome to read some of my thoughts about that and other matters.

Det finns några mycket enkla steg du kan ta för att hjälpa till att bevara vår natur, och det finns andra som är svårare. Välkommen att läsa några av mina tankar om det och andra ämnen.   (Mest engelsk text.)

2021-09-03. Text/pictures: Arne Granfoss.