Welcome
to Arne Granfoss homepage
an entrance to my other web pages.
        Välkommen
till Arne Granfoss hemsida
en entré till mina andra webbsidor.


konditori100 logo
What crossed Sweden's borders during World War II, some thoughts about environment and future, and some more. Welcome to konditori100 at www.konditori100.se

Vad som korsade Sveriges gränser under andra världskriget, några tankar om miljö och framtid, och en del annat. Välkommen till konditori100 på www.konditori100.se   (Endast engelsk text, med något undantag.)


konditori100   MIND   (former/tidigare AG Informice logo)
There are some really easy steps you can take to help preserve our environment, and there are others that are more difficult. Welcome to read some of my thoughts about that and other matters, on MIND at www.konditori100.se/mind

Det finns några mycket enkla steg du kan ta för att hjälpa till att bevara vår natur, och det finns andra som är svårare. Välkommen att läsa några av mina tankar om det och andra ämnen, på MIND på www.konditori100.se/mind/sv   (Mest engelsk text.)


"granfoss container", a kind of garage sale, is empty now. More may come later.


"granfoss container", en slags loppmarknad, är tom nu. Mer kan komma senare.

granfoss container logo

2019-10-02. Text/pictures: Arne Granfoss.